Oktatóink

5 nappali - 10 esti oktató

A Coach Akadémia szakmai igazgatója:

Coach-kepzes-szakmai-igazgato

Turai Leda Petrauskiene MCC

Turai Léda Petrauskiene, Master Certificied Coach:

 

 

Több mint 15 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a felnőttoktatás terén, 7 éve működik a coaching területén – vállalatoknál, nonprofit szervezeteknél és a tudományos kutatómunkában.

Mint vezetői- és executive coach, szupervizor, igazgatósági tanácsadó számtalan nagyvállalat jelentős változásainál és fenntartható üzleti eredményeiben segédkezett.

Az ICF több vezetői szerepét töltötte már be, jelenleg ennek a legnagyobb nemzetközi coach egyesületnek egyik vezetője: 2014-től az ICF Global Board egyik alelnöke, 2016-ban pedig az ICF Global Board elnöke.

Alapító oktatók:

Hegedűs Dóra

 Hegedűs Dóra Professional Certified Coach:

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által PCC szinten akkreditált business és executive coachként dolgozom, jogi szakokleveles közgazdászként, 1.800 óra coaching szakmai tapasztalattal 2007 óta. Regisztrált ICF mentor coach vagyok.Az ICF-ben 2008-16. között töltöttem be vezetői tisztségeket, a többi közt a Magyar Tagozat alapítója és 5 évig elnökségi tagja, és az ICF EMEA Regionális Tanácsadó Testületének választott tagja voltam. AHős Útja Coach Projektés a nemzetközilegakkreditált (ACTP) Coach Akadémia egyik alapítója, oktatója. A11 szakmai szervezetet tömörítőMagyarországi Coach-szervezetek Szövetségénekelnöke 2012-16. között. A coaching szakmáért végzett munkámért 2012-ben megkaptam az egyik legnagyobbelismerésnek számítóICF “President’s Award”-ot.

Coachként felső- és középvezetőket támogatok, leginkább az alábbi területeken: önbizalom, vezetővé válás, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, karrierváltás, nehézvezetők, változáskezelés.
Nagyobb ügyfeleim: Boston Consulting, FORD, Philip Morris, Ericsson, Magyar Telekom, M-RTL, Diageo, Janssen-Cilag, GDF-Suez, NN Biztosító, MagNet Bank, Nielsen.
2015-ben vágtam bele a Norvég Gestalt Intézet 4 éves Gestalt Terapeuta Képzésébe.

coach-kepzes-alapito2

Kurucz Balázs

Kurucz Balázs ACC:

tréner, ICF akkreditált coach vagyok, 15 éves tréner-tanácsadói tapasztalattal. 4 éven át az Accenture tanácsadójaként támogattam ügyfeleimet az eredményesség növelésében. Később Dale Carnegie trénerként szakterületem a prezentációs készségek fejlesztése, vezetői készségek fejlesztése és értékesítés támogatás volt. Jelenleg a Coach Akadémia oktatója és egyik tulajdonosa vagyok. Coachként az elmúlt 6 évben számos nagyvállalat közép- és felsővezetőjét támogattam munkájuk hatékonyabb végzésében. 6500 óra tréning és több, mint 800 óra személyes coaching tapasztalattal rendelkezem. Az A Hős Útja coach közösség tagja vagyok.

coach-kepzes-alapito3

Madai Krisztina

Madai Krisztina, Professional Certified Coach:

2006. óta dolgozom coachként szervezetekben és privát ügyfelekkel egyaránt. 2008. óta veszek részt oktatóként coach képzésekben, és 2010-ben indítottuk útjára három kollégámmal a CoachAkadémiát, saját alapítású coach képzésünket, amely 2013. tavaszán ACSTH nemzetközi akkreditációs minősítést nyert. 2011. óta a Károli Egyetem Szupervizor képzésének egyik oktatója vagyok. 2012-2015-ig a Leonardo ECVision európai projekt nemzetközi csapatának magyarországi küldötteként dolgozom. A projekt célja, hogy letegye az alapjait a szupervízió és a coaching európai leírásának és összehasonlíthatóságának. Módszertanomban alapvetően az önreflexióra és a megoldásorientált megközelítésre építek.

coach-kepzes-alapito4

Soós Judit

Soós Judit, Professional Certified Coach:

Hivatás: Coach, sportpszichológus

Végzettség: közgazdász, sportpszichológus, coach

Bemutatkozás: Multinacionális környezetben szerzett projektvezetői és tanácsadói tapasztalatra és pszichológusi elméleti képzésre építve kezdtem meg 2007-ben coach tevékenységemet. Coachként azóta számos vezetőt támogattam szakmai kihívásaik hatékony megoldásában és kísértem őket emberi kiteljesedésükben. A saját coach folyamataim mellett sok coach társam tevékenységébe is bepillantást nyerhettem, mint mentor coach és coach kiképző (CoachAkadémia, BKF coachképzés, KPMG-Akadémia). Ezek a tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, illetve garanciát jelentenek arra, hogy a workshopjaimat teljesen áthassa a gyakorlat. Hitvallás: Coaching során egy varázslatos teret teremtünk meg közösen az ügyféllel, ahol a bizalmi térben és időben az ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy önmagával, a számára fontos kérdésekkel foglalkozzon úgy, hogy közben magát a változást is elindítsa, gyakorlati oldódását is előmozdítsa. Ennek a térnek a megteremtését és fenntartását tartom coachként az egyik legfontosabb feladatomnak. A másik feladatom, hogy ráhangoltan érkezzek az ülésekre. A ráhangolódásban nagyon fontos az, hogy én is “segítőkapcsolatban” tudjak magammal lenni. Ennek jegyében az önismeret, a szakmai önismeret állandó része az életemnek. A másik állandó szereplője a tanulás, a szakmai továbbképzéseken való részvétel.

Oktatóink/Esti képzés (az alapító oktatók mellett):

coach-kepzes-oktato5

Bite Barbara

Bite Barbara PCC:

A segítés és a vezetés, a kreativitás és a két lábbal a földön járás kettősége jellemzik leginkább a személyiségemet, illetve az, hogy folyamatosan mozgásban vagyok. Fiatal koromat meghatározta a kézilabda játék, 25 éves koromig versenyszerűen játszottam, több mint hatvanszoros korosztályos válogatottként váltottam és kerültem vezetői pozícióba egy multinacionális vállalathoz közgazdaságtudományi és külkereskedelmi diplomával a „zsebemben”. Az itt eltöltött 7 év alatt, közel 100 fős csapatot vezetve próbáltam ki magam belső trénerként, projektvezetőként, majd fiam születése előtt belső coachként. 5 éve döntöttem úgy, hogy karriert módosítva, kitanulva a coaching és tréning szakmát, immár a tanácsadói piacon, saját vállalkozásomat építem. Cégünk, a Coaching Team, fiatal vezetők személyre szabott fejlesztésével foglalkozik. Küldetésem, hogy segítsem a fiatal, vezetni vágyó fiatalokat azért, hogy megtalálják saját, velük önazonos vezetői stílusukat, hogy tudatosan és eltökélten járják saját útjukat. Vezetőként hiteles és kiegyensúlyozott személyek hassanak és irányítsanak most és a jövőben. Hiszek a coaching erejében. Hiszek abban, hogy lehet coaching folyamatokkal egyéneket és csoportokat hatékonyan, célravezetően támogatni, lehet coaching szemlélettel vezetőként csapatokat és egyéneket vezetni és lehet coaching szemlélettel, nyitottsággal, értőn figyelve élni. Ebben a hitemben dolgozom az ICF Magyar Tagozatának elnökségében 3 éve, ahol az alelnöki pozíciót töltöm be és vagyok az elnökség tagja az MCSZ-ben. Személyiségemből fakadóan, illetve a fiatalokkal való együttdolgozás hátterével két képzési napon lehet velem találkozni, ez az akcióterv – tudatosság és a kreatív eszközök.

Kelló Éva

Kelló Éva

Kelló Éva:

Eredetiszakmám: közgazdász, szociológus. Az állami szférában, versenyszektorban gazdasági felsővezetőként töltött évek után lettem coach, több iskolát végezve. Egyéni coaching folyamatokat folytatok, jellemzően felsővezetők számára (executive coaching).

2011-ben „Az Év Coacha” cím tulajdonosa lettem, és egy, az ELTE-n végzett kutatás szerint a 30 legismertebb business coach egyike Magyarországon.

Ötletgazdája, szerkesztője és egyik szerzője voltam a 2014-ben megjelent Coaching alapok és irányzatok c. könyvnek. Jelenleg a Corvinus Egyetem HR Business Partner szakos végzős hallgatója vagyok. miközben tanítok isfőiskolán, egyetemen.

Hiszek abban, hogy minden ember lehet saját sorsának kovácsa, hogy minden helyzetben számos lehetőség kínálkozik, a kérdés csak az, hogy nyitottak vagyunk és észrevesszük-e a lehetőségeket, megragadjuk-e őket és cselekszünk-e értük kitartóan. A coachingban is ezen elvek mentén működöm. Abban támogatom partnereimet, hogy felismerjék a saját történeteikben betöltött szerepüket és felelősségüket, megtalálják és tudatosítsák lehetőségeiket és kitartóan cselekedjenek céljaikért. További információk rólam a www.leaderandcoach.hu weboldalamon találhatóak.

van der Meer Gabriella

van der Meer Gabriella

van der Meer Gabriella, PCC:

Coach, Teamcoach, Csoport Coach, Tréner, Facilitátor, Oktató – ICF nemzetközi akkreditációval (PCC):

Több éves vezetői, pedagógiai és immár coaching múltamat bölcsész, külgazdasági és coaching (800 óra) tanulmányok előzték meg. Tevékenységeim mindegyikére jellemző, hogy szenvedéllyel, elkötelezettséggel és kitartással vagyok jelen, legyen az coaching, (nyelv)tanítás, tanácsadás, futás, zenélés, vagy együttlét a családommal. Így gyakran van szerencsém megtapasztalni flow élményt, akár munkán belül is.

ICF(Nemzetközi Coach Szövetség) PCC minősített coachként (PCC – Professional Certified Coach) fontos számomra, hogy olyan támogatást nyújtsak ügyfeleimnek, tanítványaimnak, ami révén ők felfedezhetik saját –addig esetleg rejtett – képességeiket, szárnyra kaphatnak, s ez által tudatosabban, hatékonyabban érik el kitűzött céljaikat. Szintén kiemelten fontos számomra önmagam folyamatos továbbképzése (LLL, life long learning), valamint a tanítás, de szívesebben fogalmazok úgy, hogy a tudás átadása. Vice versa is szárnyakat ad, ha látom, hogy sikeresen adok át olyan tudást, ami ezáltal mások hasznára is válik.

Jelenleg aCoach Akadémiaés aVista Verdeoktatói csapatában teszem ezt nagy örömmel.
Mindemellett aPCE(Professzionális Coaching Egyesület) alapító tagjaként, egyben az Egyéni tagok titkáraként, missziómnak tekintem a coaching mind szélesebb körben való meg/elismertetését is, valamint azt, hogy olyan ügyfeleket is támogassak, akiknek nem állna módjukban egy ilyen támogatást finanszírozni, így egy-egy egyéni illetve csoport coaching folymat erejéig évek óta folyamatosan résztveszek azICFMagyar Tagozatának jószolgálati programjában, jelenlegJószolgálati Igazgatójaként

business-coach-oktato9

Emmanuel Saincaize

Emmanuel Saincaize PCC:

Egy igazi európai polgárnak tekintem magam. Franciaországban születtem és nőttem fel, 1996-től kezdve pedig közép- és kelet Európában éltem. Szakmai hátteremre tekintve nemzetközi közép vagy “multi” méretű cégeknél dolgoztam különböző vezetői szerepekben, de mindig több nemzetből álló csapatokkal. A multikulturális környezet számomra természetes és szükséges is ahhoz, hogy gazdagnak tekintsem az életemet. Az emberekben rejlő sokszínűség és különbségek izgatják a fantáziámat és egyszerűen, őszintén nyitott és kíváncsi vagyok az emberek iránt, és azt is érzik általában… Évek óta éreztem belül, hogy azon embereken, akik saját fejlődésükkel akarnak foglalkozni akarok én segíteni, és egyszer csak találkoztam a coaching szakmával és felvillant számomra, hogy ez a szakmai út, amit kerestem… Coachként első sorban közép és felső vezetőkkel dolgozom, nemzetközi vállalatoknál, de vállalkozókat is coacholok időnként. A Coach Akadémia esti programjában azon fogtok velem együtt gondolkodni és dolgozni egyrészt, hogy egy coaching folyamatban hogy oszlik meg a felelősség a különböző szereplők között és, hogyan lehet coachként fenntartani ezt a felelősséget. Más részt, áttekintjük a szervezeti kérdéseket és kihívásokat, amikor felső vezetői körökben coacholunk, nagyobb cégeknél, akár nemzetközi háttérrel és Boardokkal.

Segal Hajnalka PCC

Segal Hajnalka PCC:

hivatásos támogató

Végzettségek: szociális munkás, MBA, PCC coach, action learning team coach, NLP master

Az elmúlt 15 évben alkalmazottként, tulajdonosként, beosztottként, felsővezetőként itthon és külföldön, for-profit és non-profit szektorban is megtapasztaltam azokat a kihívásokat, nehézségeket, döntési helyzeteket, dilemmákat, amelyekkel jelenleg az ügyfeleim fordulnak hozzám. Business coachként IT, gyógyszer, jog, energia, non-profit, innovációs technológia, gyártás, oktatási és pénzügyi ágazatokban szereztem jártasságot multinacionális cégeknél, kkv-nál és a magánszemélyeknél egyaránt. Hiszek abban, hogy a változás, a kihívás, a probléma egy lehetőség, amely segít előhívni a kreativitásunkat és a tehetségünket. Az egyéni félelmek, korlátok a legtöbb alkalommal meg akarnak védeni minket valamitől, és mint ilyenek nagyon intenzív erőforrásaink, annyit kell tennünk, hogy más lencsén keresztül nézünk rájuk, és rálássunk arra, hogyan fordíthatjuk ezt az erőt a céljainkat támogató erőforrássá. Kiemelten nagy érték az életemben a folyamatos tanulás, ezért is tartom ajándéknak, hogy ebben a képzésben oktatóként találkozhatok olyan felnőttekkel, akik saját maguk is dolgoznak azon, hogy új dolgokat sajátítsanak el.

Fontosnak tartom, hogy a megszerzett tudást a lehető leghatékonyabban használjam fel, ezért az üzleti tevékenységem mellett, az önkéntes motivációmat Mindenhol Otthon Alapítványban, a Hintalovon Alapítványban, az Unicef gyerekjogi tréner és mentoraként, illetve az ICF Jószolgálati tagjaként élem ki.

Rólunk mondták

A napokban megkérdezték tőlem, hogy még egyszer választanám-e az iskolát? Kérdés nélkül IGEN!! Minden várakozásomnak eleget tett, felülmúlta, mindenféle szempontból! Jó döntést hoztam.
Zilahi Angéla - 2017. június
Share This