Baranyi Zita: A Hiteles Bizalmi Háló kiépítése Hittel – a 3 H

Publikáció

Baranyi Zita

„A bizalom minden pillanatban hatással van ránk. Alapvetően meghatározza és befolyásolja kapcsolataink, beszélgetéseink, munkánk, üzleti vállalkozásunk és minden vállalásunk minőségét. Megváltoztatja a jelenünket és módosítja a jövőnket mind magánéleti, mind pedig szakmai szinten. A bizalom elvesztése, a bizalmatlanság tönkreteszi a legerősebb kormányt, a legsikeresebb üzleti vállalkozást, a legszebben virágzó gazdaságot, a legbefolyásosabb vezetőt, a legszebb barátságot, a legerősebb jellemet, a legmélyebb szeretetet. De ha nő a bizalom és egyre nagyobb sebességgel terjed, az mindent megváltoztat, és páratlan sikereket eredményez. Mindezek ellenére a bizalom az egyik legkevésbé értett, leginkább elhanyagolt és legnagyobb mértékben alábecsült lehetőség napjainkban.” – olvasható összegzésként A Bizalom sebessége c. könyvben.

A coachingot van, aki így fogalmazza meg: Ha ügyfeled halat kíván, adj neki hálót. Azzal bármikor önállóan megismételheti és átélheti a halászat örömét és sikereit. Íme, itt a Bizalmi Háló. A bizalom építésének fontossága coaching folyamataink során olyannyira evidens, hogy már-már alaptézis. Nehéz megmondani, hogy általában a bizalom kiépítésére mennyi időt kell fordítani – a megfelelő mennyiségű és minőségű idő nem határozható meg előre; esetenként és ügyfelenként változó az, hogy kivel mennyire mély bizalmi viszonyt tudunk kialakítani. Azonban e biztos alap nélkül nem építkezhetünk, hiányában kártyavárként omlik össze bármelyik pillanatban addigi munkánk és erőfeszítésünk.

Bizalom nélkül nincs elkötelezettség és hit. A bizalom és a hit egymásban és a folyamatban kötelező alapfeltétele a coachingnak. A coach és coachee egymásra hatása állandó és folyamatos, nem kizárható körülmény.

A bizalom irányai:

A bizalom elsősorban azért érdekes kritériuma a jól működő coachingnak, mivel jelenléte több irányú. A bizalom irányai:

  • Coachee           ⇒                      Coach

Az ügyfél kell, hogy bízzon coach-ában, hogy őszintén felvázolhassa a problémáját, jelen kihívásait, azok akadályozó tényezőit, saját érzéseit adott témájával kapcsolatosan. A coach számára vannak eszközök, melyek használatával elősegíheti a bizalmi légkör megteremtését és a kompetenciák mentén haladva (pl. saját hitelességét bizonyítva) azok biztosítják a coach folyamatos bizalmi jelenlétét.

  • Coach               ⇒                      Coachee

A coach-nak bíznia, sőt hinnie kell abban, hogy az ügyfele rendelkezik azokkal az adottságokkal, amivel megoldhatja a folyamatba behozott feladatokat, kihívásokat és így képes megfelelni a saját maga által felállított, coach folyamattal szemben fennálló elvárásainak. Az ügyfél kompetenciájában való hit alapszabály minden coach számára. Az ügyfél megérzi ennek hiányát, elbizonytalanodhat önmagában és/vagy a folyamatban, sőt választott coach-ában egyaránt, ami eredményezheti, hogy a folyamat rossz irányt vesz, vagy akár leáll.

Tehát megállapítható, hogy a bizalom nélkülözhetetlen, optimális esetben jellemzően kölcsönös, egyszerre kétirányú és folyamatos. Optimális esetben jellemző, hogy a bizalom egyre növekedik, az ügyfél egyre jobban megnyílik és egyre több érzést és bizalmas információt tár fel coach-a előtt, feltárja és vállalja önnön sérülékenységét. Brené Brown munkássága és rövid összefoglaló előadása jól mutatja ezen vizsgált területet, vagyis azt, hogyan képes bárki megérteni azt, hogy a gyengeség tudatos vállalása erősebbé és teljesebbé teheti eddigi életét. Az erről szóló TED-es videót itt nézheted meg:

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=hu

Ha készen állsz a 3H-ra és alkalmazod, akkor a határ a csillagos ég:

Egyik egyéni coaching folyamatom során úgy fogalmaztam ezt meg, hogy a coaching folyamat olyan, mint egy üvegpalack. Az elején, az üveg szájánál még nem tudni, hogy majd mekkora térrel rendelkezünk az üveg aljának elérésekor. Vajon egy pici 0,33l-es ásványvizes üveggel vagy egy Forma1 verseny végén látható hatalmas pezsgősüveggel van dolgunk? Kívánom minden coach társamnak, tapasztalja meg, milyen érzés a hatalmas pezsgősüveg tágas bizalmi terében dolgozni ügyfelével! Ott valóban úgy érezhetik mindketten, hogy nincsenek határok, az ügyfél saját céljait teljes biztonságban és teljes támogatottsággal, hittel fogalmazhatja meg és teheti elérhetővé hiteles, ügyfelében 100%-ig hívő coacha jelenlétében!

Összefoglalva tehát elmondhatom, hogy amennyiben nő a bizalom és egyre nagyobb sebességgel terjed, az mindent megváltoztat, és páratlan sikereket eredményez. Coach-ként pedig hinnünk kell, hogy az a változás, aminek valóban meg kell történnie, meg is történik és ami nem változik, az úgy jó, ahogyan van.

Baranyi Zita, business coach, 2014.

Share This